Καλωσορίσατε


Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, φοιτήτριες/φοιτητές και φίλες/φίλοι,

Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα του Κυπριακού Συνδέσμου Πολιτικών Επιστημών (ΚΥΣΥΠΕ). Ο Σύνδεσμος ιδρύθηκε το 2014 με το διττό στόχο να προωθήσει την έρευνα στον τομέα των πολιτικών επιστημών και να προσφέρει ευκαιρίες σε μελετητές που διαμένουν στην Κύπρο να δικτυωθούν με συναδέλφους και φοιτητές που μοιράζονται τα ίδια ερευνητικά ενδιαφέροντα. Το ΚΥΣΥΠΕ είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός (ΜΚΟ), εντελώς ανεξάρτητος από πολιτικά κόμματα, οργανισμούς και κυβερνητικές υπηρεσίες. Η συμμετοχή στο ΚΥΣΥΠΕ είναι ανοικτή σε φοιτητές, ερευνητές και γενικότερα άτομα που ασχολούνται με τον τομέα των πολιτικών επιστημών.

Ο Σύνδεσμος εντάσσει τις “Πολιτικές Επιστήμες” σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ούτως ώστε να είναι ευπρόσδεκτοιως μέλη του μελετητές από διάφορους παρεμφερείς τομείς όπως η πολιτική κοινωνιολογία, η πολιτική ανθρωπολογία, η πολιτική ιστορία, ερευνητικές μέθοδοι, κτλ. Το ΚΥΣΥΠΕ στοχεύει στη δημιουργία ενός χώρου διεπιστημονικής συνεργασίας, συζήτησης και μάθησης. Ασχολείται με τις ακαδημαϊκές εξελίξεις στον τομέα, διοργανώνει συνέδρια και σεμινάρια, και προωθεί παρεμβάσεις προς την πολιτεία, με απώτερο στόχο την ευρεία διάδοση της πολιτικής γνώσης στην Κυπριακή κοινωνία.

Αν συμμερίζεστε τους στόχους του Συνδέσμου μας, σας προσκαλώ να εγγραφείτε ως μέλος του ΚΥΣΥΠΕ.
Κωνσταντίνος Αδαμίδης
Ιούλιος 2017